معرفی
شرکت کشتیرانی همسفر خلیج فارس یکی از بزرگترین شرکت های کشتیرانی در ایران می باشد
 این شرکت به صداقت و تعهد در انجام فعالیت های اقتصادی خود با مشتریان محترم  اعتقاد داریم. از سال 1991 شرکت کشتیرانی همسفر خلیج فارس به صورت غیر سازمان یافته خدمات مشاوره خدمات دریایی و نمایندگی را برای بسیاری از شرکت های مهم،صاحبان شناورها،اپراتورها و چارتر ها در منطقه خلیج فارس انجام داده است.
این شرکت با تمام خدمات اداری،ارائه دهنده کاملترین خدمات نمایندگی کشتیرانی در تماس بنادر و جزایر ایران شامل بندر عباس ، بوشهر ،بندر امام خمینی ، خرمشهر ،کیش ، خارگ و ... می باشد
این شرکت توانایی سرویس دهی به تمامی انواع کشتی ها از جدیدترین تانکرهای حمل LNG  کوچکترین یدک کشها می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرکت کشتیرانی همسفر خلیج فارس ارائه خدماتی کیفی به مشتریان خود بوده و همچنین توانایی انجام خدمات حمل ونقل دریایی و خدمات در ساحل و فرا ساحلی نیز می باشد.
در بخش فرا ساحلی (دریایی) شرکت کشتیرانی همسفر خلیج فارس توانایی همراهی و انجام فعالیت ها و پروژه های فراساحلی (دریایی) را به بهترین شکل ممکن داراست.
در بخش خدمات ساحلی ، شرکت کشتیرانی همسفر خلیج فارس به مشتریان خود اطمینان می دهد که تمام فعالیت های مرتبط با ورود و خروج کشتی ها، بارگیری و تخلیه و تمام عملیات در بندر را با سرعت و دقت کامل به پیش ببرد. این شرکت به پرسنل و گروه حرفه ای خود می بالد و همچنین مدیران این شرکت بالغ بر 20 سال تجربه عملیات و نمایندگی کشتیرانی را دارا هستند. کارمندان شرکت کشتیرانی همسفر خلیج فارس دارای توانایی پایه ای همچون ناخدائی ، دریانوردی، گارد ساحلی ، اپراتور های کشتی ، بازرسی کشتی ، چارتر کردن و همچنین صادرات گیاهی و دامپزشکی.
جلب رضایت مشتریان محترم بهترین انگیزه این شرکت می باشد