تماس با ما

 
 

   نام شرکت: کشتیرانی همسفر خلیج فارس
    مدیر عامل: خانم زهرا سالمی پور
    آدرس:بوشهرخيابان طالقاني کوچه سنگسر 23 ساختمان همسفر طبقه 2 واحد 4
   تلفن:2540362 771 0098
   فکس: 2540363 771 00988
   موبایل (مدیر عامل) : 0437 771 917 0098
     info@pgcshipping.com:ایمیل