دانلود جدول فواصل دریایی

بخش جدول مقررات صادرات و واردات
مقدمه
در جدول مقررات صادرات و واردات، حقوق ورودی کالاها در 98 فصل بر حسب کد بین المللیH.S تنظیم شده است.جهت اطلاع از حقوق ورودی کالاها نیازبه شناخت تعرفه ها می باشد. ضمنااین کد در اسناد ثبت سفارش و بانکی وحمل ذکر می گردد و موجب تسهیلات معاملات بین امللی می گردد.
در ابتدا به کاربرد جدول مقررات صادرات و واردات در محاسبه حقوق ورودی ارزشی و مقداری می پردازیم و جهت تکمیل موضوع، مباحث و تمرینات مربوط به قانون امور گمرکی در مورد حقوق ورودی آورده شده است.
با توجه به اینکه ذکر صحیح تعرفه از نظر گمرک و فروشنده کالا و خریدار و اسناد بازرگانی اهمیت دارد به تشریح سیستم هماهنگ و ابزارهای معرفی شده در آن جهت شناخت تعرفه ها پرداخته شده است، به منظور کاربردی شدن موضوع،فرم اسناد ثبت سفارش وبانکی و گمرکی نیز به منظور استفاده عملی از جدول مقررات صادرات و واردات نیز اضافه گردیده است.
کلیات،تعاریف و اصطلاحات جدول مقررات صادرات و واردات حقوق ورودی
حقوق ورودی جدول مقررات صادرات و واردات،مجموع حقوق پایه وسود بازرگانی است.
سود بازرگانی
وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران دریافت می شود.
حقوق پایه:
حقوق گمرکی،مالیات،حق ثبت سفارش کالا،انواع عوارض وسایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل %4 ارزش گمرکی کالاها تعیین شده است.
عوارض تجمیع شده در حقوق پایه:

ردیف عوارض
1 عوارض شهرداری
2 هلال احمر
3 عوارض شهرداری محل
4 حق ثبت سفارش
5 عوارض هوائی
6 حق آسفالت
7 عوارض بندری
8 عوارض بهداری
عوارض این جدول قبلا در گمرک وصول و در اظهارنامه گمرکی وصول ودر اظهارنامه گمرکی آورده می شد.وحق ثبت سفارش در بانک وصول می گردید.
S.U.Q (Standard unit Quantiy )
به منظور هماهنگی در تنظیم آمار کشورهای عضو کنوانسیون سیستم هماهنگ(H.S) از واحدهای ذکر شده در ستون S.U.Q جدول مقررات صادرات و واردات استفاده می شود.بطور مثال در ستون S.U.Q مربوط به تعرفه (85281211) تلویزیون پلاسما(U) دستگاه و در ستون S.U.Qمربوط به تعرفه (69111000) اشیاء سرمیز یا آشپزخانه(kg)کیلوگرم ذکر شده که آمار بازرگانی خارجی این دو کالا بر حسب دستگاه وکیلوگرم تنظیم می گردد.
طبقه بندی کالاها(ستون شماره تعرفه،نوع کالا):
- طبقه بندی کالاها ونظام حاکم بر آن در جدول مقررات صادرات و واردات طبق کنوانسیون بین المللی سیستم طبقه بندی هماهنگ H.S است.
کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا:
در 24 خرداد1362 هجری شمسی مطابق با14 ژوئن1983 میلادی مشتمل بر یک مقدمه و20 ماده تصویب به دولت اجازه تسلیم اسناد والحاق به آن داده شد.
جدول مقررات صادرات وواردات
ستون های تحت عنوان(شماره تعرفه)(نوع کالا) و(S.U.Q) آن طبق کنوانسیون بین المللی هماهنگ تنظیم شده است.
جدول مقررات صادرات و واردات در ارتباط با:
سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری
HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM
نمونه ای از جدول مقررات صادرات و واردات در مورد اشیاء سرمیز و تلویزیون در جداول شماره 1و2 آورده شده در جدول مذکور شماره تعرفه و نوع کالا(شرح کالا) بر اساس کنوانسیون بین المللی و سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری تنظیم گردیده است.
جدول مقررات صادرات و واردات
الف-حقوق ورودی(واردات قطعی)
حقوق ورودی کالای وارداتی که به صورت قطعی وارد می شود با استفاده از جدول مقررات صادرات و واردات محاسبه می گردد.
جدول تعرفه گمرکی موضوع بند الف ماده2 قانون امور گمرکی مصوب 1350 در مقررات صادرات و واردات در 98فصل طبقه بندی شده است. طبقه بندی کالا(نوع کالا) در داخل این فصول بر اساس طبقه بندی (سیستم هماهنگ شده) تنظیم گردیده است.
جدول حقوق ورودی مقداری و ارزشی (قسمتی از جدول فصل69)
جدول شماره 1

شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودی S.U.Q ملاحظات
6911 اشیاء سرمیز،اشیاء آشپزخانه،سیار اشیاء خانه وپاکیزگی از از چینی
69111000 -از اشیاءسرمیز یا آشپزخانه 100 kg *
69119000 -سایر 90 kg

*حقوق ورودی معادل ریالی هر کیلو ظروف چینی مشمول این ردیف 1200 ریال یا 100 درصد (هر کدام بیشتر باشد) تعیین می گردد.
قسمتی از جدول فصل85 مقررات صادرات و واردات
جدول شماره2

شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودی S.U.Q ملاحظات
8528 دستگاههای تلویزیونی،حتی توام شده با دستگاه گیرنده پخش رادیوئی یا با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا تصویر،مونیتورهای ویدیوئی وپروژکتورهای ویدیوئی
-دستگاههای گیرنده تلویزیونی، حتی توام شده با دستگاه گیرنده پخش رادیوئی یا با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا تصویر
85281200 --- تلویزیون رنگی30 اینچ و کمتر
85281211 ---- با صفحه پلاسما 50 U
85281212 ---- با صفحهLCD 50 U
*1-حقوق ورودی معادل ریالی برای تلویزیون رنگی14 اینچ الی 23 اینچ به ازای هر اینچ به میزان 20/000 ریال یا50 درصد (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.
*2- حقوق ورودی معادل ریالی تلویزیون های با صفحهLCD از 14اینچ الی 23اینچ حداقل 50/000 ریال یا 50درصد (هر کدام که بیشتر باشد.) تعیین می گردد.
کاربرد(حقوق ورودی)جدول مقررات صادرات و واردات/در ورود موقت کالا
بر اساس ماده19 قانون امور گمرکی کالای وارده به گمرک را می توان به صورت واردات قطعی،موقت و ترانزیت داخلی و خارجی و مرجوعی اظهار کرد.
نرخ های تعرفه های گمرکی
انواع نرخهای تعرفه:
نرخ تعرفه ارزشی:
نرخ تعرفه ارزشی، برچسب درصدی از ارزش کالای وارداتی تعریف می شود نرخ تعرفه اکثر کالا ها در جدول مقررات صادرات و واردات ارزشی است.
نرخ تعرفه خاص:
نرخ تعرفه خاص که بر حسب واحد کالا تعیین می شود و ارتباطی با ارزش کالا ندارد مثلا10 دلار برای هر عدد یا کیلو گرم از کالا
نرخ تعرفه مختلط:
نرخ تعرفه مختلط هم بر حسب ارزش و هم بر حسب واحد کالا تعیین می شود ولی در نهایت یکی از آنها ملاک تعیین تعرفه قرار می گیرد مثلا10 درصد ارزش یا 10 دلار برای هر کیلو گرم هر کدام بیشتر بود.در جدول مقررات صادرات و واردات سال 85 در برخی موارد از این روش استفاده شده است.
-حقوق ورودی هر کیلو ظروف چینی مشمول ردیف تعرفه6911 به میزان 12000 ریال یا %100 (هر کدام که بیشتر باشد.) تعیین گردیده است.
نرخ تعرفه مرکب
نرخ تعرفه مرکب هم بر حسب ارزش کالا و هم بر حسب واحد کالا مشترکا تعیین میشود مثلا10درصد ارزش کالا بعلاوه10 دلار برای هر کیلو گرم. نمونه هایی از روشهای تعیین تعرفه که در جداول مقررات صادرات و واردات سالهای قبل مورد استفاده قرار گرفته جهت اطلاع در صفحات بعد آورده شده است.
تعرفه های فصلی
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نرخ سود بازرگانی انواع مرکبات و سیب وارداتی در فاصله زمانی 85/11/16 لغایت 86/3/1
شماره:70595ت35770ک تاریخ:85/6/15
وزرای عضو کمسیون ماده1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد وسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره /25338ت 24794ه مورخ 1380/5/29 تصویب نمودند:
سود بازرگانی پرتقال (ردیف08051000تعرفه) ، نارنگی (ردیف08052000تعرفه) و سیب (ردیف08081000تعرفه) برای محموله هایی که از تاریخ 85/11/16 لغایت86/3/1 وارد یکی از گمرکات کشور شوند، شش درصد(%6) تعیین می شود.
ورود میوه های خارج از محدود زمانی یاد شده مشمول چهل ویک درصد(%41) سود بازرگانی خواهد بود.این تصویب نامه در تاریخ85/6/12 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی-معاون اول رییس جمهور
کاربرد ماده 2 آیین نامه گمرکی و ماده50 قانون امور گمرکی در محاسبه حقوق ورودی
حقوق ورودی- قانون امور گمرکی
حقوق ورودی فقط از واردات قطعی کالا وصول می شود.اعداد ستون حقوق ورودی جدول مقررات صادرات و واردات در فرمول محاسبه حقوق ورودی ذیل(بجای) نرخ تعرفه گذارده می شود:

نرخ تعرفه× نرخ ارز×CIF = حقوق ورودی
1) منظور از واردات قطعی به کشور کالایی است که برای مصرف در داخل کشور اظهار واز گمرک ترخیص می شود.
2) حقوق ورودی بدون توجه به خوبی وبدی ونو ومستعمل بودن کالا تمام وکمال دریافت می شود واین موارد تغییری در نرخ حقوق ورودی (ستون حقوق ورودی جدول مقررات صادرات وواردات) نخواهد داشت.
3) حقوق ورودی کالاهایی که در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به بندر و گمرک یادر مدت توقف دراماکن گمرکی و یا ترانزیت داخلی آسیب دیده و فاسد شده اند به شرح ذیل می باشد:
3-1- صاحب کالا می تواند کالا را به خارج از کشور اعاده کند و در این صورت او باید هزینه های گمرکی را بپردازد ولی حقوق ورودی پرداخت نمی شود.
3-2- صاحب کالا می تواند کالا را به گمرک واگذار کند در این صورت هزینه های گمرکی پرداخت نمی شود.
3-3- اگر قسمتی از کالا آسیب دیده باشد قسمت آسیب دیده را تفکیک کرده و فقط حقوق ورودی و هزینه های گمرکی سالم را می گیرند و قسمت ضایع شده را به گمرک واگذار نماید اگر تفکیک قسمت سالم از قسمت ضایع شده امکان پذیر نباشد،گمرک می تواند نسبت به آسیب و فساد کالا در حقوق ورودی و هزینه ها تخفیف دهد.
حقوق ورودی بابت تعمیر کالاها و تعویض قطعه(ماده 4 قانون امور گمرکی)
در مورد ورود کالاهای تعمیر شده ماده4 قانون امور گمرکی اعمال می شود.
ماده چهار قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی است که به منظور تعمیر به خارج از کشور ارسال می شود.چنانچه کالاهایی برای تعمیر به خارج از کشور ارسال شود در هنگام بازگشت به کشور بابت حقوق ورودی فقط معادل%4 حق الزحمه تعمیر بعنوان حقوق ورودی دریافت می شود،چنانچه آن قطعه تعویض گردد حقوق ورودی قطعه مربوطه طبق جدول مقررات صادرات و واردات وصول می شود.
حقوق ورودی موافقتنامه های بازرگانی
حقوق ورودی موافقتنمامه بازرگانی با دولتها به جای حقوق ورودی جدول مقررات صادرات و واردات اعمال می شود(ماده6 قانون امور گمرکی)
حقوق ورودی- وزنی
در جدول شماره1 مربوطه به تعرفه 69/11اشیاء،سرمیز،اشیاء آشپزخانه،... مشاهده می شود که جقوق ورودی بر مبنای ارزش و وزنی تعیین گردیده است.در مقررات صادرات و واردات برای برخی از کالاها مانند مورد فوق علاوه بر ماخذ حقوق ورودی بر مبنای ارزش،حداقل حقوق ورودی بر اساس هر کیلو گرم یا هر عدد یا تعیین گردیده است لذا پس از محاسبه مبلغ فوق ورودی با دو روش فوق الذکر مبلغ بیشتر ملاک اخذ حقوق ورودی است.در مواردی که حقوق ورودی برحسب وزن محاسبه می گردد.ماده هشت قانون امور گمرکی باید رعایت می شود،ماده8 قانون امور گمرکی:
وزن قانونی در گمرک در مواردی که حقوق ورودی کالا از روی وزن دریافت می شود کاربرد دارد،وزن قانونی عبارت از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی ظرف که به شرح ذیل می باشد.
ماده3 آیین نامه قانون امور گمرکی در مورد اعمال وزن بسته بندی
در محاسبات حقوق ورودی
حقوق ورودی،قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژیا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد.(ماده39 قانون امور گمرکی)ردیف شرح درصد
1 شیشه جام در صندوق مشتک (قفسه) %20 با ظرف
2 شیشه جام ،شیشه آلات و چینی در صندوق %30
3 شیشه آلات و چینی در کارتن و ظروف دیگر %15
4 مواد نسجی در کارتن %8
5 سایر کالا در صندوق یا ظرف دیگر از چوب و فلز %15
6 مواد نسجی در صندوق چوبی %20
7 مواد نسجی در سایر لفاف ها %3
8 کالا با حصیر و زنبیل و لفاف پارچه ای %3
9 کالای فله ای و کالا با بسته بندی ناخالص وزن ناخالص
متن ماده 39 قانون امور گمرکی:
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و قطعات و لوازم و مواردی که برای مصرف در ساخت و مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد.در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض یا ماده یا دستگاه آماده باشد.به تشخیص و نظارت وزرات اقتصاد به ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.
در صورتی که این قبیل کالا به مصرف دیگر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب می گردد.
تبصره- به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می تواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه، قطعات ماشین آلات صنعتی،کشاورزی ودستگاههای الکترویک و الکترونیک و وسایل حمل ونقل که کارخانه های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه ها تکمیل یا سوار یا ساخته می شود به میزان لازم تخفیف داده یا بکلی معاف کنند.
در موارد ذیل میزان حقوق ورودی جدول مقررات صادرات و واردات رعایت نمی شود معافیتها و تخفیفات حقوق ورودی سال1385
قانون اصلاح بند(ی) تبصره1 قانون بودجه سال1385کل کشور:
ماده واحد-بند(ی) تبصره1 قانون بودجه سال1385کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیت ها وتخیف های گمرکی به استثنای موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال1385 لغو می شود:
1- معافیت های موضوع تبصره2 ماده6 و ماده8 قانون سازماندهی مبادلات مرزی مصوب1384
2- معافیتهای موضوع ماده6 و بندهای1،2،4 تا9 ،2 تا19 ماده37 قانون امور گمرکی-مصوب1350
3- معافیت گمرکی لوازم امدادی،اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران،کمیته امداد امام خمینی(ره) وبهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان کالا خدمات و کالاهای وارداتی صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب1378/9/21 مجلس شورای اسلامی
4- معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ1359/2/24 شورای انقلاب با رعایت ماده16 قانون امور گمرکی-مصوب1350-به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرط عدم تولید
5- معافیت موضوع بند(ج) ماده35 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده11 قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا می نماید. این قانون از تاریخ 1385/1/1لازم الاجرا است.
توضیحات بندهای1-5 قانون اصلاح بند(ی) تبصره1 قانون بودجه سال 1385در مورد تخفیفات حقوق ورودی
بند1ماده 6 و 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 84/7/6 مجلس شورای اسلامی:
ماده6 )- ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون متناسب با وضعیت اجتماعی اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی توسط دولت تعیین می شود. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می گردد. که باید در مقابل سه درصد صادارت کالاهای غیر نفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.
ماده8)- سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معشیتی و نیازهای مزرنشینان توسط وزارت بازرگانی تعیین می گرددمشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالا ی خوراکی(ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالای غیر خوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.
بند2- در مورد معافیت این قسمت به جدول معافیت های مربوط به سال 1381 مراجعه فرمائید.
بند3- به توضیحات بند مربوط مراجعه فرمائید.
بند4- متن لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی و معدنی مجاز وارد می شود و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی(مصوب1359/2/24)ماده واحده-ماشین آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود به تشخیص وزارت صنایع و معادن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
تبصره- در صورتی که این قبیل ماشین آلات به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت صنایع و معادن برسد عمل قاچاق محسوب می شود.
بند5- مفاد معافیت بند(ج) ماده35 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی:
ج)-کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
سایر معافیت ها و تخیفات حقوق ورودی:
- معافیت بیست درصدی کالاهای وارداتی از طریق آبادان و خرمشهر در سال 1385(نامه شماره 73/1463/103/57858 مورخ 85/3/2 گمرک ایران- دفتر واردات)
- فهرست تخفیفات و ترجیحات تعرفه ای بین جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان(به کتاب مقررات صادرات و واردات سال85مراجعه نمائید.)
ماده 39 قانون امور گمرکی
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت و مونتاژیا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض یا ماده یا دستگاه آماده باشد با تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض یا ماده یا دستگاه مربوطه وصول خواهد شد.
مصوبه دولت در مورد ده درصد معافیت سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر امام خمینی
شماره: 567631 /ت588ه تاریخ:85/12/15
هیات وزیران در جلسه مورخ85/12/6 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده2 قانون امور گمرکی-مصوبه 1350-تصویب نمود:ورود کالاهایی که از بندر امام خمینی(ره) واردکشور می شوند مشمول ده درصد10 معافیت از پرداخت سود بازرگانی می باشد.
پرویز داودی-معاون اول رییس جمهور
مصوبه شماره70466 /ت30366ه مورخ 82/12/27 در مورد تخفیف ورود کالا از طریق بنادر آبادان و خرمشهر و چوئیبده و بندر بوشهر هرمز طی مصوبه شماره 161696/ت36925ه مورخ85/12/15 برای سال 86 ......... شده است.
بخشنامه گمرک ایران در مورد محاسبه حقوق ورودی مرکب(ارزشی و مقداری)
شماره:114576/102/1/24/188 تاریخ:1385/4/28
همانطور که اطلاع دارند در سال جاری برای برخی از کالاهای وارداتی علاوه بر ماخذ حقوق ورودی بر مبنای ارزش حداقل حقوق ورودی بر اساس هر کیلوگرم یا هر عدد نیز تعیین گردیده.لذا پس از محاسبه مبلغ حقوق ورودی با دو روش فوق الذکر مبلغ بیشتر ملاک اخذ حقوق ورودی است.بقرار اطلاع در برخی از گمرکات بدون توجه به ارزش واقعی مورد قبول گمرک و صرفا بر مبنای فاکتورهای ارائه شده توسط صاحبان کالا حقوق ورودی که محاسبه که تضیع احتمالی حقوق دولت را به دنبال دارد.خواهشمند است دستور فرمایید محاسبات را بر مبنای ارزش های مندرج در لوح فشرده ارسالی به گمرکات یا ارزشهای تعیین شده در اجرا بندهای سه گانه ماده121 آیین مامه اجرایی قانون امور گمرکی انجام و سپس مقایسه فوق الذکر را انجام دهند ضمنا در مواردی که حقوق ورودی بر مبنای حداقل هر کیلوگرم یاهر عدد محاسبه می گردد نظارت کامل بر توزین و تعداد کالا صورت پذیرد. نظارت بر حسن اجرا دستورالعمل بعهده مدیران محترم می باشد.وصول بخشنامه را ظرف مهلت ده روز به این دفتر اعلام نمائید.
شیخیان-مدیر کل دفتر تعیین ارزش
بخشنامه گمرک ایران در مورد نحوه حقوق ورودی مرکب
شماره:287094/102/24/411 تاریخ:1385/10/25
پیرو دستورالعمل شماره22028/102/24/290 مورخ 83/9/9 موارد زیر به آگاهی می رساند:
1- بعلت تنوع بسیار زیاد کالاهای وارداتی و طیفهای گسترده آنهاCD های ارزش ارسالی توسط دفتر تعیین ارزش حاوی ارزش کلیه کالاهای وارداتی نمی باشد.لذا گمرکات اجرایی مکلفند در مواردی که سابقه ارزش مثل یا مشابه درCD موجود نیست راسا نسبت به اجرای بند3 ماده121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیم گیری نمائید.
2- قیمت های مندرج در CDقیمت های حداقل می باشد در مواردی که کالای وارده به تشخیص آن گمرک از کیفیت بالایی برخوردار است افزایش قیمت با استعلام در بازار رقابتی بلامانع است.
3- علیرغم وجود قیمت کالاهای مثل یا مشابه درCD متاسفانه برخی از گمرکات کالاهای وارده را با قیمت های پایین ترازCD ترخیص می نمایند لذا مسئولیت تضییع احتمالی حقوق دولت بعهده مسئولین ذیربط می باشد.
4- با وجودی که طی دستور العمل های متعدد از گمرکات خواسته شده فرم های خلاصه ارزش را بطور کامل و به گونه ای تکمیل نمایند تا هر یک از کالاهای وارداتی از غیر آن متمایز گردد.متاسفانه مشاهده می شود که کماکان این فرمها ناقص است و سوابق ارزش ایجاد شده به هیچ وجه قابل استفاده برای موارد مشابه نمی باشد. لذا مدیران گمرکات مکلفند مسئولیت تایید مندرجات فرم های خلاصه ارزش و تطبیق آن با کالای وارداتی بعهده یک یا چند نفر از کارشناسان مطلع (با توجه به حجم کار)گذاشته تا در موارد مشاهده مغایرت یا بی دقتی پاسخگو باشند.
5- واحدهای تطبیق اسناد گمرکات از پذیرفتن فاکتورهایی که غیر واقعی است و در آن مشخصات فنی کالا بصورت کامل ذکر نشده و یا دارای واحدهای غیر متعارف می باشد خوداری نمایند.
6- کلیه دستگاههای برقی خانگی بعلت ظن کم اظهاری و با هدف جلوگیری از تضییع دولت چنانچه در مسیرهای سبز یا زرد تعیین مسیر گردیده به مسیر قرمز تغییر داده و پس از ارزیابی و ظهر نویسی کامل اظهارنامه و رسیدگی به ارزش آنها با رعایت سایر مقررات ترخیص گردند.
7- مسئولیت حسن اجرا دستورالعمل بعده مدیران گمرکات می باشد.
محمد رضا نادری
کاربرد قوانین (حفظ نباتات، دامپزشکی،مواد خوردنی و آشیامیدنی و ارایشی و بهداشتی) در مندرجات یادداشتهای جدول مقررات صادرات و واردات در مندرجات یادداشتهای فصول 1و 2و 3و 4و 5و...ماده7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 و ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشیامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 ، ودر فصول 6و 7و 8و... به ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 اشاره شده است:
مواد 11و 17مستخرجه از قانون حفظ نباتات مصوب اردیبهشت ماه1346
ماده11:
واردکردن بذر-پیاز، قلمه-پیوند-ریشه-میوه-نهال و تخم نباتات و بطور کلی هر گونه نبات و قسمتهای نباتی به کشور مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت کشاورزی است.به اشخاصی که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند اخطار می شود که حداکثر در ظرف مدت یک ماه به خارج از کشور برگردانندو والا با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد شد.
ماده17:
ورود و ساخت و تبدیل و بسته بندی و توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی و هورمونهای نباتی و علف کشها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت کشاورزی است.
ماده9:
برای جلوگیری از ورود وسرایت آفات وبیماریهای خطرناک نباتی سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زیر خودداری نمود.
1- پنبه(تخم ،وش ،پنبه محلوج و کلیه قسمتهای مختلف این نبات)
2- انواع سیب زمینی
3- انواع بذر چغندر
4- شلتوک
5- نهال، قلمه، پیوند مرکبات
6- نهال، قلمه، پیوند انواع اشجار میوه
7- نهال، قلمه و میوه زیتون
8- نهال و قلمه مو
9- قلمه نیشکر
10- نهال انواع سوزنی برگها
11- نهال موز وانبه و اوکادو
12-نشاء توت فرنگی
13- بذور کنف،کاهو،ذرت خوشه ای،لوبیا،سوژا ویونجه
14- بذور توتون و تنباکو
15- انواع حشرات زنده و قارچها و باکتریها مضره
16- انواع میوه و مرکبات
توضیح: چنانچه ورود هر یک از اقلام فوق الذکر ضروت داشته باشد با توجه به مفاد تبصره های این ماده نسبت به کسب مجوز لازم اقدام گردد.
ماده16مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشیامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه1346
از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذلیی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسلیم نماید.
ماده7 مستخرجه از قانون دامپزشکی کشور مصوب سال1350
ماده7 : ورود و صدور هر نوع دام زنده-تخم مرغ نطفه دار-اسپرم دام-فرآورده های خام دامی-داروها و واکسنها و سرمها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم ومکملهای غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صورت گیرد.
کاربرد جدول مقررات صادرات و واردات در تکمیل اسناد بانکی و گمرکی، محاسبات حقوق ورودی طبق ماده8 قانون مقررات صادرات و واردات،واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.متقاضیان ورود کالا به منظور ثبت سفارش، اوراق ثبت سفارش از وزارت بازرگانی دریافت می دارند. درتکمیل آن ذکر شماره تعرفه نیز ضروری می باشد.شماره تعرفه مندرج در جدول مقررات صادرات و واردات بر حسب کد نیک H.S(سیستم هماهنگ) تنظیم شده است که کد ینگ
بین المللی است و فروشنده کالا با رویت آن (با توجه به شرح تعرفه) بهتر می تواند سفارش خریدار را تهیه نماید.همچنین برای انجام ثبت سفارش از طریق اعتبار اسنادی فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی در بانک به واردکنندگان ارایه می شود که ذکر شماره گمرکی نیز در آن ضروری می باشد،در اظهارنامه گمرکی نیزبه منظور محاسبات حقوق ورودی ذکر تعرفه ضروری است.در جدول مقررات صادرات و واردات در مقابل تعرفه حقوق ورودی کالا که معمولا بر حسب ارزش می باشدآورده می شود.
بخش تمرینات
مسائل مربوط به حقوق ورودی:
1-کدام گزینه برای تعریف حقوق گمرکی مناسب تر است؟
الف: وجوهی است که گمرک از واردات کالا وصول می کند.
ب: وجوهی است که گمرک بنا به قانون از واردات کالا وصول می کند.
ج: وجوهی است که گمرک بنا به تویب هیات دولت از وزارت از واردات کالا وصول می کند.
د: وجوهی است که گمرک بنا به قانون از واردات وصادرات برخی کالا وصول می کند.
2- حقوق گمرکی بدون.......................................... کالا تمام و کمال دریافت می شود.
الف: توجه به خوبی یا بدی
ب: توجه به نو یا مستعمل بودن
ج: توجه به مقدار
د: توجه به نویا مستعمل بودن یا خوبی و بدی
3- به کالای مرجوعی حقوق گمرکی:
الف: تعلق می گیرد
ب: تعلق نمی گیرد
ج: در صورتیکه فاقد ثبت سفارش باشد تعلق نمی گیرد
د: هیچکدام
4- هیات دولت در مقادله نامه ای با کشور اسپانیا حقوق گمرکی کاشی های اسپانیایی وارده به کشور را%6 ارزش تعیین نموده و در مقابل امتیاز کاهش حقوق گمرکی فرش ایران را از آن کشور از%10 به %5 گرفته است.در بازگشت هیات مذکور به کشور مشخص گردید که حقوق گمرکی کاشی %4 ارزش است:
در اینصورت هنگام ورود کاشی های اسپانیایی به کشور:
الف: گمرک معادل %6 حقوق گمرکی دریافت خواهد نمود.
ب: گمرک فقط%4 حقوق گمرکی دریافت خواهد نمود.
ج: گمرک به طور میانگین%5 حقوق گمرکی دریافت خواهد نمود.
د: هیچکدام
5- %30 از یک محموله موز وارد شده به گمرک بندر عباس در مدت توقف در بندر فاسد شده است. در این صورت صاحب کالا می تواند:
الف: از سازمان بنادر یا گمرک خسارت وارده شده را دریافت کند.
ب: قسمت فاسد شده را به گمرک واگذار کند و حقوق ورودی قسمت سالم را پرداخت کند.حقوق ورودی قسمت سالم باید بطور کامل پرداخت شود.
ج: کل کالا را ترخیص کند ولی حقوق ورودی قسمت سالم را فقط پرداخت کند
د: هر سه مورد فوق
6- حقوق ورودی کالا:
الف: صرفا از کالاهای نو دریافت می گردد و در مورد کالاهای مستعمل با توجه به میزان استهلاک آنها(به تشخیص گمرک)گمرک بین%10 تا%50 تخفیف در حقوق ورودی اعطا می نماید.
ب: بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا تمام و کمال دریافت می گردد و هیچگونه تخفیفی بابت مستعمل بودن کالا داده نخواهد شد.
ج: چون ورود کالای مستعمل به شور ممنوع است بنابراین اخذ حقوق ورودی موضوعیت ندارد.
د:در صورت تصویب کمیته موضوع ماده1 قانون صادرات و واردات می توان در حقوق ورودی کالای مستعمل تخفیف داد.
7- بخشی از یک محموله کالای متروکه فاسد شده است و تفکیک قسمت فاسد از سالم امکان پذ یر نیست در این صورت:
الف: گمرک مکلف است در محاسبات خود در اظهار نامه کالای متروکه به نسبت فساد کالا در میزان حقوق ورودی و هزینه های گمرکی تخفیف لازم را منظور نماید.
ب:گمرک می تواند به دلیل پیش گیری از فساد بیشتر کالا آن را به صاحب وی مسترد نموده و تخفیف های لازم را به نسبت فساد کالا بدهد.
ج:کالاهای متروکه اساسا شامل تخفیف های فساد کالا نمی گردد.
د: هیچکدام
8- وزن قانونی کالا در گمرک:
الف: وزن با ظرف منهای وزن تقریبی
ب: وزن خالص خالصNET.NET کالا
ج: وزن با ظرف منهای وزن تقریبی ظرف
د: وزن با ظرف منهای وزن ظرف و لفافهای درونی
9- یک محموله برنج به صورت فله به وزن 400 تن به ارزش هر تن 2/500/000 ریال وارد گمرک شده است.با فرض اینکه حقوق گمرکی برنج %4 و سود بازرگانی آن هر کیلو2000 ریال تعیین شده باشد حقوق ورودی آن را محاسبه کنید.
الف:800/100/000 ریال
ب: 960/000/000 ریال
ج:840/000/000 ریال
د: 425/000/000 ریال
10- یک محموله نخ در کارتن به وزن20 تن و به ارزش 400/000/000 ریال وارد گمرک شهریار شده است حقوق گمرکی نخ %4 و سود بازرگانی آن از روی وزن هر کیلو50 ریال تعیین شده است.حقوق ورودی آن را محاسبه کنید.
الف: 16/000/000ریال
ب: 16/920/000 ریال
ج: 19/620/000 ریال
د: 15/620/000ریال
11- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال1383 جهت تعمیر یک دستگاه موتور هواپیمایی747 خود اقدام به صدور موقت آن به کشور آلمان نموده است. هزینه تعمیر هواپیما12000دلار شده است.حقوق گمرکی این دستگاه پس از ورود به کشور چقدر است؟
الف: 1800دلار
ب: 1200دلار

ورودی
79/01 روی به صورت کار نشده پ روی غیر ممزوج
790112 --که از لحاظ وزن کمتر از99/99 درصد روی داشته باشد
79011210 --محتوی99/95 درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از 99/99 4

باتوجه به جدول فوق به سوالات ذیل پاسخ دهید:
1- در ستون شماره تعرفه ،کدامیک از کدینک ها بین المللی است.
2- کاربد ستون SUQ را توضیح دهید.
3- کدام نعرفه برای ثبت سفارش(رویZN) در اوراق ثبت سفارش ذکر می گردد.
4- اگر ارزش روی وارداتی(ارزشCIF)$1000 و نرخ دلار9000 ریال باشد،حقوق ورودی پرداختی به گمرک به چه میزان است؟