به نام خدا
برخی از مهمترین پروژه های انجام شده توسط شرکت کشتیرانی همسفر خلیج فارس در منطقه خاور میانه و حوزه خلیج فارس:

- مدیریت و انجام کلیه امور اداری از قبیل قرنطینه0 گارد 0گمرک0 اداره بندر و 0000 برای ورود و خروج مربوط به انواع شناورها از بزرگترین حمل کننده های سوختی 0میوه ای0جنرال کارگو و000 تا کوچکترین یدک کشها و بارج به عنوان مثال: انجام امور مربوط به ورود و خروج یدک کشهای Hercules و Tukang همراه با بارجهای GTO 281 و GTO 2051 بارگیری شده لوله برای ارسال به کشتی لوله گذار SOLITAIRE واقع در میدان گازی پارس جنوبی خلیج فارس ایران.

- آذوقه رسانی:شرکت کشتیرانی همسفر خلیج فارس قادر خواهد بود که عملیات مربوط آذوقه رسانی, تهیه آب شیرین و سوخت کشتیها ویدک کشهای شرکتهای کشتیرانی معتبر و شناخته شده در منطقه خلیج فارس و خاور میانه را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت ارئه دهد .

برخی از شناورها و شرکتهای مرتبط:

- شرکت خدمات کشتیرانی عجمان(A.M.S co) با شناورهای OCEAN GLORY و SHAMROCK.

- شرکت کشتیرانی N.C.C با شناور OCEAN MAINTAINER.

- شرکت کشتیرانی ولنتاین (V.S co) با شناور های VALENTINE1 و .VALENTINE3

- شرکت کشتیرانی الجزیره (A.J.S co) با شناورهای HERCULES و .TUKANG